Aerodrom Nikola Tesla Beograd osnažuje svoje poslovanje putem oblaka

AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd nastavio je sa unapređenjem poslovanja i kvaliteta usluga, prelaskom na poslovanje u oblaku, kroz partnerstvo sa kompanijom Microsoft u Srbiji. Time je jedan od najkonkurentnijih aerodroma u regionu, nastavio proces strateške digitalizacije, prema najvišim standardima globalne industrije savremenog transporta i tehnologija. Beogradski aerodrom beleži sve veći rast i konkurentnost na regionalnom tržištu, pa je samo tokom 2017 godine ugostio više od 5,3 miliona putnika, što predstavlja porast od 9% u poređenju sa 2016, dok su robni i poštanski transport porasli za čitavih 40%. Leto 2018. beogradski aerodrom dočekuje u saradnji sa 36 avio-kompanija, a nacionalni prevoznik, Air Serbia, leti na 65 destinacija na četiri kontinenta. Za kompanije sa takvim razmerama poslovanja, bezbedna obrada, čuvanje i oporavak poslovnih podataka, od najvećeg su značaja.

Upravo iz tih razloga, u saradnji sa kompanijom Microsoft, Aerodrom je implementirao Microsoft Azure platformu kako bi se obezbedila veća sigurnost i stabilnost obrade poslovnih podataka i poslovni kontinuitet u slučaju nepredviđenih događaja.