Analiza infrastrukture – put do efikasne konsolidacije sistema

Bez pravilne i pravovremene, odnosno kontinuirane analize sistema ne može se raditi, ni planirati efikasna i ekonomski opravdana konsolidacija sistema. Potrebno je pre svega razumeti da konsolidacija sistema nije pojedinačni događaj, već proces koji je najbolje vršiti iterativno, planski, usklađeno sa potrebama i mogućnostima kompanije. Alat i metodologija koju je kompanija COMING – Computer Engineering nedavno predstavila obezbeđuju preduzećima različitog tipa „popis“ osnovnih IT sredstava, katalog IT servisa (aplikacija), kao i veze koje se uspostavljaju između pomenutih entiteta. Za potrebe razumevanja i interpretacije ovih podataka COMING – Computer Engineering je razvio jedinstvenu uslugu Analiza IKT sistema, koja preduzećima pomaže da pravilno tumače rezultate koje dobijaju iz sistema, pa tako i pravilno definišu svoje potrebe, što se kasnije, kroz plan projekta konsolidacije, mapira na potrebna tehnološko-tehnička i aplikativna rešenja.

Detaljnu analizu IT infrastrukture kompanije sa predlozima za poboljšanje čini čitav niz aktivnosti koje možete pogledati na ovom link-u.