Broj malvera u vidu novih bekdorova veći za 40% u 2018

Od svih primećenih zlonamernih fajlova u 2018. godini, broj onih za koje se ispostavilo da su bekdor virusi povećao se na 44%, dok se obim rensomvera povećao za 43%. Na svakom trećem računaru (30,01%) zabeležena je bar jedna zlonamerna onlajn pretnja u 2018. godni. Kada se ovo sabere, rezultati pokazuju da malveri, bekdorovi, a naročito rensomveri nastavljaju da budu značajni rizici za sve korisnike računara. U 2018. godini rensomveri (trojanci-rensomveri) i bekdorovi činili su 3,5% i 3,7% svih novih zlonamernih fajlova prikupljenih u prvih deset meseci ove godine. Ovde uočavamo rast od 43% svih ransomvera (sa 2,198,130 u 2017. godini na 3,133,513 u 2018.) i 44% u bekdorovima (sa 2,272,341 u 2017. godini na 3,263,681 u 2018.) u poređenju sa prethodnim periodom.

Sve ukupno, detekcione tehnologije kompanije Kaspersky Lab obrađivale su 346.000 novih zlonamernih fajlova svakoga dana u prvih deset meseci ove godine. Broj i domet novih fajlova koji se otkriju na dnevnom nivou dobar su pokazatelj toga koliki interes imaju sajber kriminalci za kreiranjem i distribucijom malvera. U 2011. godini, naše tehnologije detektovale su 70.000 novih fajlova dnevno, a do početka 2017. godine, taj broj se povećao petostruko, stigavši do 360.000.