Četvrtina kompanija u regionu se susreće sa zloupotrebama u procesu nabavke

Više od 37 odsto kompanija u regionu Evrope, Bliskog istoka i Afrike (EMEA), susreće se sa problemima nastalim usled zloupotrebe troškova putovanja, otkriva novo istraživanje kompanije SAS. Druge vrste finansijskog kriminala i grešaka sa kojima se suočavaju kompanije iz regiona uključuju nameštanje ugovornih ponuda (više od 25 odsto), dupliranje faktura (27 odsto) i zloupotrebe zaposlenih koji koriste kreditne kartice kompanije (22 odsto). Prevare u nabavci nastaju kada zaposleni i dobavljači zloupotrebljavaju proces nabavke ili se prevarno ponašanje dogodi tokom trajanja ugovora. Nedozvoljene aktivnosti mogu obuhvatati sklapanje ugovora sa preferencijalnim dobavljačima kako bi se ostvarila nepravedna prednost tokom nabavke, ili dostavljanje više faktura za jednu stavku ili uslugu. Dok je prevara u procesu nabavke ozbiljan zločin koji u mnogim zemljama može značiti zatvorsku kaznu, počinioci su često spremni da preuzmu rizik kako bi ostvarili finansijsku dobit ili oštetili kompaniju iz osvete.

Istraživanje SAS-a otkriva da više od četvrtine EMEA kompanija gubi između 10000 i 150000 evra svake godine. Gubitke od 10000 evra godišnje prijavio je 18 odsto kompanija, dok je skoro 12 odsto prijavilo gubitke od 150000 do 400000 evra godišnje. Više od 400000 evra gubitaka je otkriveno kod 3,7 odsto ispitanika.