Fujitsu odabrao novu generaciju Veritas Access infrastrukture za skladištenje

Veritas Technologies, lider u upravljanju podacima u multi-cloud okruženjima, obelodanio je da je kompanija Fujitsu Limited odabrala rešenje Veritas Access, za softverski definisano mrežno skladištenje podataka (NAS) koje se može proširivati, kao osnovu infrastrukture za uslugu Fujitsu Cloud Service K5. Primena ovog rešenja će omogućiti kompaniji Fujitsu uslove da korisnicima ponudi usluge skladištenja u oblaku koje odlikuju visoke performanse i optimizaciju troškova, lako upravljanje i povećanje kapaciteta (skaliranje). Fujitsu je do sada koristio tradicionalno rešenje sa hardverskim skladištenjem za svoju operativnu infrastrukturu koja stoji iza usluge K5, što je vremenom donelo izazove, uključujući nedostatak fleksibilnosti, više troškove i poteškoće u primeni različitih protokola za prenos podataka na istoj arhitekturi. Fujitsu je zaključio da Veritas Access – rešenje sa softverski definisanim skladištem (SDS) podataka i mnoštvom uspešnih implementacija – ispunjava rigorozne zahteve za uvođenje u Cloud Service K5 servisnu infrastrukturu.

Arhitektura koja omogućava skalabilnost na više – arhitektura omogućava dodavanje ili zamenu hardvera u klasteru, bez potrebe za gašenjem sistema.