Furukawa Electric LatAm i Intracom Telecom skopili strateško partnerstvo na međunarodnom IoT i 5G tržištu

Intracom Telecom, globalni proizvođač telekomunikacionih sistema i rešenja, objavio je potpisivanje strateškog partnerstva sa Furukawa Electric LatAm (Brazil), globalnom kompanijom koja posluje u više segmenata tržišta i koja je član japanske korporacije Furukawa Electric Group. Zajednička filozofija poslovanja usmerenog ka korisnicima i dugogodišnji uspeh Intracom Telecom-a i Furukawa-e kao i njihova zajednička vizija izgradnje naprednih mreža koje će i u budućnosti zadovoljavati tehnološke zahteve, smanjenja ukupnih troškova i dizajniranja namenskih rešenja koja će povećati prihode u područjima IoT i 5G su neka od ključnih principa kojima se ovo partnerstvo rukovodi.

Konkretnije, ovo strateško partnerstvo fokusira se na razvoj integrisanih optičko-bežičnih rešenja gde Furukawa Electric pruža GPON, VDM i kablovska rešenja, a Intracom Telecom obezbeđuje bežični transport i pristup, time nudeći operatorima sveobuhvatniji skup alata i rešenja za višegigabitne fiksne i mobilne transportne mreže. Izvanredni resursi za istraživanje i razvoj kompanije Intracom Telecom će omogućiti sve zahtevane kastomizacije kao i dizajn novih softverskih rešenja. Obe grupe imaju za cilj ostvarenje profitabilne saradnje prvenstveno u Latinskoj Americi i na Iberijskom poluostrvu, oslanjajući se na svoje značajno iskustvo na internacionalnom tržištu.