Google je najavio prvi Android Studio 3.0

Ogromna većina Android programera koristi Google Android studio integrisano razvojno okruženje (IDE). Google je ponudio prvi pogled ono što će Android studio 3.0 izgledati. Većina ovih novim funkcija su sada dostupni u Android Studio, prijevremeno puštanje na kanalu. Kompanija je tek povećala investicije u Android Studio od svog lansiranja pre četiri godine. Tema ovog izdanja je "brzina i pamet". To znači da sama IDE sada omogućava programerima da pišu aplikacije brže i pomaže programerima da bolje profiliše njihove zahteve da budu brže.

U praksi, to znači da Android studio sada ima kompletan paket profilisanje alata, koji pomažu programerima da bolje dijagnostikuju probleme sa performansama u svojim aplikacijama.