IBM donosi cloud-native okruženje u privatni cloud

Kompanija IBM (NYSE: IBM) danas je najavila novu IBM Cloud Private softversku platformu koja će pomoći kompanijama da ostvare značajne uštede kada je reč o tehnologiji koja je potrebna za core data podatke i aplikacije, a omogućiće i da se cloud -native alatke koriste i na javnim i privatnim cloud okruženjima. IBM Cloud Private softver je dizajniran tako da omogući kompanijama da kreiraju lokalne cloud kapacitete slične onima koje poseduju javni cloud servisi kako bi ubrzale razvoj aplikacija. Nova platforma izgrađena je na otvorenoj arhitekturi kontejnera zasnovanoj na Kubernetes arhitekturi i podržava Docker kontejnere i Cloud Foundry platformu. Ovo olakšava integraciju i prenosivost radnih opterećenja dok se razvijaju u bilo kojem cloud okruženju, uključujući i javni IBM Cloud.

Kompanija IBM takođe je najavila i nove optimizovane verzije osnovnih softvera kao što su IBM WebSphere Liberty, Db2 i MQ – koji se koriste za pokretanje i pomoć pri zaštiti najvećih poslovnih aplikacija i podataka širom sveta. Ovo olakšava deljenje podataka i razvoj aplikacija širom IBM privatnih i javnih cloud sistema i drugih cloud okruženja sa doslednim iskustvom.