IBM donosi modernu AI mašinu za učenje

Moderna mašina za učenje, često se naziva "AI", je u velikoj meri bila provincija specijalno obučenih kompjuterskih naučnika koji saobraćaju u egzotičnim modeliranjima, okvirima i diplomiranom nivou matematike. Dobro finansiri startu-ovi i velike kompanije troše velike sume novca za kreiranje modela koji analiziraju svoje podatke - uglavnom sa velikim izvorima sredstava na raspolaganju u oblaku. IBM se nada da će se to promeniti u dva načina sa svojom nedavno najavljenim naporima mašina za učenje. Prvo, pružajući pojednostavljeno iskustvo za modeliranje potataka i primenu modela, ima za cilj da dovede one zadatke unutar dometa eksperata domena već zaposlenih u preduzećima.

Drugo, ona je počela podržavati raspoređivanje alata mašinskog učenja o svojim Z serija mainframe-ovima, tako da može da radi na prostorijama, umesto zahteva da podaci budu ponovo domaćini u oblaku kao IBM-Bluemix.