Kompanija Kaspersky Lab je prepoznata kao ,,kompanija sa sjajnim performansama"

Kompanija Kaspersky Lab je prepoznata kao ,,kompanija sa sjajnim performansama" među provajderima informacija o pretnjama od strane kompanije Forrester. Izveštaj ,,Forrester New Wave: usluge informacija o eksternim pretnjama za treći kvartal 2018 godine'” pruža pregled informacija o pretnjama i procenjuje trenutnu ponudu i strategiju različitih provajdera. Visoko kvalitetne informacije o opasnostima su sastavni deo bezbednosne infrastrukture kompanije, budući da su od vitalnog značaja za brz odgovor na nove napade, izgradnju preciznih modela pretnji i konfigurisanje sajber bezbednosti preduzeća u skladu sa njima. Zato je analiza i procena obaveštajnih podataka o performansama od ključnog značaja. Kompanija Forrester se smatra za jednu od najuticajnijih svetskih istraživačkih i konsultantskih firmi, a njena stručnost predstavlja značajan reper za kupce koji su zainteresovani za informacije o opasnostima.

Izveštaj o eksternim servisima za informisanje o pretnjama za treći kvartal 2018. godine ocenio je stručnost 15 vrhunskih proizvođača u usponu kroz nekoliko kriterijuma koje je to utvrdila kompanija Forrester.