Intel Atom C2000 buba ubija proizvode od viših proizvođača

Intel hardver je, generalno gledano, veoma pouzdan. Svaki procesor i čipset ima određeni stepen grešaka, ali ova pitanja retko postaju kritični nedostaci koji ugrožavaju proizvod. Dokazi rastu, međutim, da C2000 server platformu Intelov - to je low-powered varijante server na Avoton i Rangelei, koji su svi bazirani na Atom procesoru, imaju ozbiljnu manu da je stopiraju rad hardvera. Cisco je objavio savetodavno upozorenje kojim obaveštava svoje korisnike: "U nekim jedinicama, videli smo znak signala sata koji degradira tokom vremena. Iako su Cisco proizvodi sa ove komponente, oni se trenutno obavljaju normalno, očekujemo povećanje kvarova na proizvodu tokom godina, počevši nakon što je jedinica bila u funkciji oko 18 meseci. Kada komponenta prestane sa radom, sistem će prestati da funkcioniše, neće hteti da se pokrene i nije povrativa. Ova komponenta se koristi od strane drugih kompanija.

Očekuje se Intelova reakcija na rešavanje problema.