KIBS, platni operater sa zapadnog Balkana koristi cloud rešenja kompanije IBM

Kompanija IBM (NYSE:IBM) danas je najavila da se kompanija KIBS (Klirinški Interbankarski Sistemi AD Skopje), platni operater sa sedištem u Skoplju u Makedoniji, odlučila za javna i privatna cloud rešenja kompanije IBM. Ove nedelje na konferenciji Think 2018, predstavnici kompanije IBM ukazali su na potencijale multi-cloud arhitekture. Prema nalazima agencije IDC, čak 85% kompanija će se u 2018. godini opredeliti za multi-cloud. Nedavno istraživanje kompanije RightScale pokazuje da organizacije u proseku koriste pet javnih i privatnih cloud rešenja. Privatna IBM cloud platforma (IBM Cloud Private) je važan deo multi-cloud strategije kompanije IBM. Ova platforma je nastala u prošlom kvartalu i dizajnirana je tako da učini cloud pristupačnijim i lakšim za upotrebu.

Na ovakav način različitim kompanijama će biti dostupno fleksibilno i bezbedno okruženje za razvijanje inovativnih i zahtevnih aplikacija.