KIBS, platni operater sa zapadnog Balkana koristi cloud rešenja kompanije IBM kako bi ubrzao digitalnu transformaciju poslovanja

Kompanija IBM (NYSE:IBM) danas je najavila da se kompanija KIBS (Klirinški Interbankarski Sistemi AD Skopje), platni operater sa sedištem u Skoplju u Makedoniji, odlučila za javna i privatna cloud rešenja kompanije IBM.

Ove nedelje na konferenciji Think 2018, predstavnici kompanije IBM ukazali su na potencijale multi-cloud arhitekture. Prema nalazima agencije IDC, čak 85% kompanija će se u 2018. godini opredeliti za multi-cloud. Nedavno istraživanje kompanije RightScale pokazuje da organizacije u proseku koriste pet javnih i privatnih cloud rešenja. Privatna IBM cloud platforma (IBM Cloud Private) je važan deo multi-cloud strategije kompanije IBM. Ova platforma je nastala u prošlom kvartalu i dizajnirana je tako da učini cloud pristupačnijim i lakšim za upotrebu. Na ovakav način različitim kompanijama će biti dostupno fleksibilno i bezbedno okruženje za razvijanje inovativnih i zahtevnih aplikacija.

Zasnovan na Kubernetes kontejner tehnologiji otvorenog koda, privatni IBM cloud se može instalirati na velikom broju poslovnih sistema unutar različitih kompanija kako bi se kreirao privatni cloud sa arhitekturom i karakteristikama konzistentnim sa javnim cloud rešenjima kompanije IBM.

Ova kombinacija fleksibilnosti i kontrole je naročito važna kompanijama u industrijama poput finansija, gde postoje visoki standardi za bezbednost, usklađenost i pouzdanost što vodi ka izraženom ranom prihvatanju ove platforme. Više od 150 klijenata se već prijavilo za privatni IBM Cloud uključujući i brazilsku banku Bradesco, finsko osiguravajuće društvo Ilmarinen i makedonskog platnog operatera KIBS.

Platni operater KIBS je u vlasništvu 12 banaka, od kojih su neke multinacionalne. Zbog nove ojačane evropske perspektive za region zapadnog Balkana, KIBS je uvideo priliku ne samo da osigura dvadesetčetvoročasovnu dostupnost i pristupačnost klirinških plaćanja ove zemlje, već i da digitalizuje, unapredi i poboljša uslugu koju pruža. Privatna IBM cloud platforma, koja može da transformiše postojeći IT sistem u fleksibilni, privatni cloud, prilagođena je tako da ispunjava regulatorne, bezbednosne, kao i standarde dostupnosti uz ubrzavanje razvoja digitalnih usluga.

“Sa digitalizacijom koja ukazuje na potrebu dubinske transformacije industrije finansijskih usluga širom Evrope, razumemo da finansijske institucije imaju potrebu za transformacijom kako bi smanjili svoje troškove, umanjili rizik i poboljšali iskustva svojih korisnika”, rekao je Goran Anastasovski, direktor kompanije KIBS. “Birajući privatnu IBM Cloud platformu pre nego druge opcije, verujemo da smo u boljoj poziciji da omogućimo saradnju unutar ekosistema organizacija u našoj državi i da osiguramo interakcije preko različitih onlajn kanala. Verujemo da će nam ovo takođe pomoći da bolje odgovorimo na nove regulatorne zahteve koji proizilaze iz integracije sa Evropskom unijom”.

Kao deo sporazuma koji je potpisan prošle godine, KIBS će, uz pomoć IBM-ovog partnera Intec System, konsolidovati i transformisati njihove postojeće resurse u “digitalnu fabriku” sposobnu da stvara i pokreće savremene aplikacije namenjene cloud okruženju. Od ove transformacije se očekuje da umanji vreme koje je potrebno da novi digitalni proizvodi dospeju na tržište, i to sa 18 meseci na 3 do 4 meseca, uz optimizaciju operativnih troškova.

“Finansijske institucije širom jugoistočne Evrope se u sve većoj meri okreću uslugama kompanije IBM i IBM cloud platformama za inovacije”, rekao je Michael Paier, generalni direktor kompanije IBM za jugoistočnu Evropu. “Korišćenjem privatne IBM cloud platforme, KIBS će biti u mogućnosti da bolje iskoristi mobilnost, bezbednost, otpornost i sve to uz optimalne troškove koji osiguravaju održivi rast poslovanja.”