Kompanija Kaspersky Lab otpočinje sa obradom podataka u Cirihu za korisnike sa područja Evrope i otvara prvi “Transparency” centar

Od danas, svi zlonamerni i sumnjiv fajlovi, koje dele korisnici proizvoda kompanije Kaspersky Lab širom Evrope, biće obrađivani u data centrima u Cirihu. Ovo predstavlja prvu fazu premeštanja ključnih procesa koju je kompanija najavila krajem 2017 godine u okviru Inicijative za globalnu transparentnost. Ovaj potez predstavlja posvećenost kompanije Kaspersky Lab osiguranju integriteta svojih proizvoda i poverenja u njih. Napori kompanije podržani su i otvaranjem prvog “Transparency” centra koji se takođe nalazi u Cirihu.

Relokacija procesa obrade podataka je važan deo infrastrukturnih promena čiji je cilj povećanje otpornost IT infrastrukture kompanije kada je reč o opasnostima od proboja podataka i napada na proizvodne lance, kao dodatno jačanje poverenja u proizvode, usluge i interne procese kompanije. Od 13. novembra podaci o pretnjama koji pristižu od korisnika iz Evrope biće obrađivani u dva data centra. Ovi centri predstavljaće vodeće objekte koji ispunjavaju industrijske standarde, kako bi obezbedili najviši nivo bezbednosti.

Podaci, koje korisnici dele sa kompanijom Kaspersky Lab, uključuju sumnjive ili nepoznate zlonamerne fajlove, kao i meta-podatke koje kompanijski proizvodi šalju kroz Kaspersky Security Network (KSN) sistem na automatsku malver analizu.

Datoteke sadrže samo deo najznačajnijih podataka koji su obrađeni uz pomoć Kaspersky Lab tehnologija. Zaštita podataka korisnika, zajedno sa bezbednošću i integritetom infrastrukture jeste glavni prioritet kompanije Kaspersky Lab, a relokacija mesta obrade datoteka izuzetno je važna. Očekuje se da će process relokacije u potpunosti biti kompletiran do kraja 2019. godine. Relokacija drugih vrsta podataka koje obrađuju proizvodi kompanije Kaspersky Lab, koji podrazumevaju nekoliko vrsti anonimnih pretnji i upotrebu statistike, planirana je u kasnijim fazama sprovođenja Inicijative za globalnu transparentnost.

Kaspersky Lab danas najavljuje i otvaranje svog prvog “Transparency” centra u Cirihu. Ovaj centar će ovlašćenim partnerima omogućiti pristup revizijama kodova kompanije, ažuriranjima softvera i pravilima za otkrivanje pretnji, kao i mnogim drugim aktivnostima. Uz pomoć “Transparency” centra, kompanija Kaspersky Lab će vladama i svojim partnerima obezbediti informacije o njihovim proizvodima i bezbednosti, uključujući i ključnu i bitnu tehničku dokumentaciju za eksternu evaluaciju u bezbednom okruženju. Nakon ova dva značajna događaja, u planu je i premeštanje obrade podataka za ostale regije i, u drugoj fazi, premeštanje sklapanja softvera u Cirihu.

Prema nezavisnim rang listama 1 , Švajcarska se nalazi u samom svetskom vrhu kada je reč o broju dostupnih bezbednih internet servera i ima međunarodnu reputaciju kao inovativni centar za obradu podataka koji poseduje visokokvalitetnu IT strukturu. U središtu Evropskog kontinenta iako nije članica Evropske unije, Švajcarska je uspostavila sopstvene regulacijske okvire u vezi sa privatnošću podataka koje podržavaju njihov ustav i zakoni. Takođe, u Švajcarskoj postoje i veoma stogi propisi u vezi sa zahtevima za obradu podataka koji stižu od organa vlasti. Povodom početka obrade podataka u Evropi i otvaranja prvog “Transpareny” centra, Eugen Kasperski, direktor kompanije Kaspersky Lab je izjavio:

“Transparentnost postaje novi standard kada je reč o IT industriji, a posebno kada je reč o oblasti sajber bezbednosti. Ponosni smo što smo predvodnici ovog procesa. Kao tehnološka kompanija težimo da obezbedimo najbolju IT infrastrukturu za bezbednost naših proizvoda i podataka, a premeštanje ključnih delova naše infrastrukture u Švajcarsku postavlja ih na jednu od najbezbedijih lokacija na svetu. Unapređujući otpornost i prisutnost naših proizvoda, mi sada ostvarujemo obećanje iz naše Inicijative za globalnu transparentnost.

Kroz novi “Transparency” centar u Švajcarskoj, naši partneri i vlade će biti u mogućnosti da steknu uvid u nezavisne procene naših proizvoda i da sami donesu odluku. Verujemo da je današnji događaj samo privy korak za našu kompaniju kao i za industriju u celini. Želimo da dokažemo da će poverenje uskoro postati industrijski standard.”

Komentarišući premeštanje infrastrukture kompanije Kaspersky Lab u Švajcarsku, Liv Minder, direktorka za promociju investicija iz organizacije Switzerland Global Enterprise je izjavila:

“Otvaranje Centra za transparentnost kompanije Kaspersky Lab u Švajcarskoj ukazuje na to da je naša zemlja postala globalni centar za inovacije i tehnologije nudeći napredu i bezbednu digitalnu infrastrukturu klijentima u okviru stabilnog okvira bezbednosti i privatnosti koji privlači sve više tehnoloških lidera.” “Transparency” inicijativa kompanije Kaspersky Lab, koja je najavljena u oktobru 2017. godine, nastavlja da beleži dobre rezultate. Osim otvaranja “Transparency” centra i premeštanja IT infrastrukture, preduzet je i veliki broj drugih aktivnosti.

Kompanija Kaspersky Lab je, takođe, angažovala i jednu od četiri firmi za pružanje profesionalnih usluga (Big Four), kako bi izvršila analizu inženjerskih praksi kompanije u vezi sa stvaranjem i distribucijom baze pravila za otkrivanje pretnji, sa ciljem da samostalno potvrde stepen njihove usklađenosti sa najvišim zahtevima bezbednosne industrije.

Procena će biti obavljena u skladu sa standardom SSAE 18 (Statement of Standards for Attestation Engagements). Obim procene uključuje redovna automatska ažuriranja antivirusa, koje je kreirala i distribuirala kompanija Kaspersky Lab za svoje proizvode koji rade na Windows i Unix serverima. Kompanija planira objavljivanje procene u skladu sa standardom SSAE 18 u okviru SOC 2 (The Service and Organization Controls) izveštaja u drugom kvartalu 2019. godine.

Osim toga, kompanija Kaspersky Lab nastavlja da unapređuje bezbednost svojih proizvoda uz pomoć zajednice entuzijasta iz oblasti bezbednosti širom sveta. U roku od jedne godine kompanija Kaspersky Lab je rešila preko 50 problema koje su prijavili istraživači, a neka od ovih rešenja su bila izuzetno značajna. Više informacija o principima transparentnosti kompanije Kaspersky Lab i o Inicijativi za globalnu transparentnost možete pronaći ovde: www.kaspersky.com/about/transparency