Kompanija Kaspersky Lab predstavila raznoliku ponudu rešenja

Kompanija Kaspersky Lab predstavila je novu generaciju rešenja Kaspersky Fraud Prevention, koje se sastoji od dva zasebna proizvoda. Rešenja Kaspersky Advanced Authentication, kojim cilja da spreči scenarije kompromitovanja pri razvoju digitalnih kanala; i rešenja Kaspersky Automated Fraud Analytics koje vodi računa o prevarantskim aktivnostima, omogućavajući precizno i blagovremeno donošenje odluka u vezi sa istragom sofisticiranih slučajeva prevare i pranja novca među organizacijama. Ova diverzifikacija ponude rešenja Fraud Prevention cilja da pruži organizacijama rešenja prilagođena različitim izazovima u vezi sa prevarama.

S obzirom na rapidan razvoj i rast digiatlnih kanala, onlajn prevara postala je problem širokog spektra preduzeća izvan finansijskog sektora, uključujući snabdevače lojalti porgramima i e- trgovinske organizacije.