Kompanija Kaspersky Lab vas nagrađuje sa 100.000 dolara

Kao deo „Globalne inicijative o transparentonsti”, kompanija Kaspersky Lab će produžiti svoj uspešni „bug bounty” program, koji obuhvata nagrade i do 100.000 dolara za otkrivanje i savesno rešavanje ozbiljnih ranjivosti u nekim od vodećih proizvoda. Mogućnost za dobijanje ove nagrade dostupna je svim članovima čuvene platforme „HackerOne”, partnera kompanije Kaspersky Lab u inicijativi za nagrađivanje pronalazača ranjivosti. Ovo je dvadeseti put da je nagrada povećana, i predstavlja dokaz posvećenosti kompanije da osigura kompletan integritet svojih proizvoda, kao i zaštite za svoje korisnike.

Nagrada se dodeljuje za otkrivanje ranjivosti koje omogućavaju daljinsko upravljanje kodovima putem kanala za update baze podataka prizvoda, i neprimetno pokretanje malveroznog koda u procesima proizvoda, kao i mogućnost da on preživi restartovanje sistema. Greške koje omogućavaju obelodanjivanje osetljivih podatakaa, biće nagrađene iznosima od 5.000 do 20.000 dolara (u zavisnosti od složenosti date ranjivosti). Greškekoje omogućuju otkrivanje osetljivih podataka, takođe će biti dodeljene nagrade.