Kompanija Lenovo ostvarila značajan rast prihoda u drugom kvartalu 2017/18 godine

Kompanija Lenovo danas je objavila finansijske rezultate za kvartal koji se završio 30. septembra 2017. godine. U ovom periodu, prihod kompanije iznosio je 11,8 milijardi dolara, što predstavlja porast od 5 odsto u odnosu na prethodnu godinu, i 18 odsto u odnosu na prvi fiskalni kvartal. Porast prihoda ostvaren je u sve tri poslovne jedinice, u oblasti data centara, mobilnih uređaja i PC računara i pametnih uređaja, čime je kompanija pokazala da uspešno sprovođenje njene strategije u 3 koraka donosi konstantan uspeh, pri čemu se finansijski rezultati poboljšavaju iz kvartala u kvartal. U drugom fiskalnom kvartalu, dobit pre oporezivanja je porasla za čak 104 miliona dolara, što predstavlja veliki napredak u odnosu na gubitak koji je ostvaren u prethodnom kvartalu.

Bruto zarada kompanije povećala se za 0,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu i iznosila je 1,6 milijardi američkih dolara, što je porast od 18,2 odsto u odnosu na prethodni kvartal. Bruto marža porasla je za 13,7 odsto. Osnovna zarada po akciji iznosila je 1,26 američkih, odnosno 9,85 hongkongških centi.