Kompanija Sony proširuje Signature seriju

Kompanija Sony najavila je dolazak in-ear slušalica IER-Z1R i digitalnog muzičkog plejera DMP-Z1, nove linije izvrsnih audio proizvoda koji proširuju njenu Signature seriju. Ovi proizvodi su rezultat decenija vrhunske stručnosti u audio oblasti, ponosno demonstrirajući neumornu težnju kompanije Sony ka izuzetnošću zvuka. Signature serija podiže zvuk na sasvim novi nivo zvučnog doživljaja – čime to iskustvo pretvara iz slušanja u osećanje. Posvećen audio inovaciji, kompanija Sony je napravila niz proizvoda u Signature seriji koji premašuju sve što im je prethodilo. Potraga za apsolutno savršenom reprodukcijom zvuka podrazumeva sposobnost razaznavanja svake nijanse u muzici sa live atmosferom — čak i prirodno opadanje nota dok sasvim ne utihnu. Nova linija u Signature seriji pruža zapanjujuće vernu reprodukciju zvuka koja je apsolutno jasna i izražajna, kod koje se čak i suptilnosti i delikatne nijanse mikro zvukova i širi raspon pri velikoj dinamici delotvorno reprodukuju.

Pružaju izuzetan kvalitet zvuka uz audio visoke rezolucije. HD hibridni sistem drajvera koji se sastoji iz dinamičkog drajvera od 5mm, dinamičkog drajvera od 12 mm sa membranom od legure magnezijuma i drajvera sa membranom od legure magnezijuma sa balansiranom armaturom (BA).