Lenovo najavljuje novi, revolucionarni proces za proizvodnju PC računara

Lenovo je najavila uvođenje novog procesa proizvodnje PC računara, zasnovanog na niskim temperaturama lemljenja Low Temperature Solder - LTS, koji ima za cilj da unapredi proizvodnju ovih uređaja tako što će smanjiti potrošnju energije i povećati pouzdanost procesa. Od kako je elektronska industrija odustala od korišćenja legura olova pre 10 godina, bilo je neophodno pronaći rešenje koje će smanjiti toplotu, potrošnju energije i emisiju ugljenika. Sa svojim novim LTS procesom, kompanija Lenovo pokazala je da je inovator u ovoj industriji, predstavljajući revolucionarni proces proizvodnje koji može biti primenjen ne samo na Lenovo proizvode, već na sve procese proizvodnje elektronskih uređaja koji imaju štampane ploče, pri čemu nema negativnog uticaja na troškove ili performanse.

Prava inovacija leži u procesu testiranja koje je bilo neophodno kako bi kompanija pronašla novi LTS proces proizvodnje. Kompanija Lenovo je testirala hiljade različitih kombinacija lemova koje su predstavljale kombinaciju kalaja, bakra, bizmut nikla i srebra, specifične sastave topitelja, kao i različite vremenske intervale i temperature čijom kombinacijom se ostvaruje ovaj proces.