Nova turbo "svest" za Ryzen procesore

AGESA je skraćenica od "AMD Generic Encapsulated Software Architecture". Uprošćeno objašnjeno, u pitanju je skup programskih procedura i funkcija na kojima se bazira BIOS svake AM4 matične ploče, a čija je funkcija da na inteligentan način upravlja funkcionisanjem procesora. Ako se za procesor kaže da je "mozak računara", onda je AGESA njegova "svest". AMD je za svoje Ryzen procesore izbacio najnoviju AGESA verziju 1.0.0.3ABBA. Osnovna i ključna novina ove verzije se tiče upravljanja algoritmom ubrzavanja procesora do svoje nominalne maksimalne Turbo frekvencije, kao i ponašanja, tj. "buđenja" u fazi mirovanja. Nova "svest" procesora je isporučena proizvošačima matičnih ploča kako bi bila implementirana u najnovije BIOS-e, koje će korisnici moći da ubace, putem fleshovanja, u EEPROME svojih matičnih ploča. U zavisnosti od proizvođača do proizvođača, kao i njihovih metoda i procedura testiranja, očekuje se da novi BIOS-i, bazirani na AGESA 1.0.0.3ABBA mikrokodu, budu dostupni krajem ovog i početkom sledećeg meseca.

AMD je pažljivo i metodično skupljao povratne informacije od krajnjih korisnika u vezi sa ponašanjem novih Ryzen procesora treće generacije, uočivši da po iskustvima nekih korisnika, postoji problem pri dosezanju maksimalnih turbo frekvencija u single-core scenarijima opterećenja. Sa novim BIOS-ima, taj problem se rešava kroz fine optimizacije turbo algoritma procesori idu između 25 i 50 MHz više, ostvarujući svoj nominalni turbo plafon.