Olly - Prvi kućni robot sa sopstvenim karakterom

Olly je prvi kućni robot koji razvija sopstvenu ličnost i prilagođava se svakome. Dizajniran da radi više od osnovnih komandi, Olly je napredna mašina koja poseduje tehnologiju učenja, koji vam pomaže u dnevnim rutinama tako što pamti vaše navike. Olly je inspirisan mozgom AI sistema, dizajniran od strane Emotech-a, lidera u AI istraživanju i neurohirurgiji. Do sada ovo je najnagrađivaniji robot u istoriji CES-a. Olly prepoznaje ljude preko face-recognation tehnologije, takođe razume i pojedine radnje i scene, izražava svoju reakciju preko svetlosnog sistema.

Svaki robot Olly je jedinstven, zato što je svaka osoba jedinstvena.