Organizacioni menadžment u službi srpskih Startup-a

SerbianTech je spojio potrebe za nižom cenom nastupa na tech događajima grupisanjem srpskih Startupa po principu komplementarnosti i uvideo potrebe za sistematičnom pripremom za klijente i prodaju ideje.

Prva velika startup konferencija koja nam dolazi je 4YFN u Barceloni u Februaru 2018 i biće prvi takav projekat gde će srpski startupi imati priliku da se nađu u jednom timu, pod okriljem zajedničkog SerbianTech štanda.

Svaka kompanija će imati svoju istaknutost putem svog brendiranog dela štanda. Ideja je da kompanije učesnice ne budu konkurenti, već komplementi. Princip komplementarnosti donosi niz potencijalnih prilika za kvalitetnijom i kompletnijom uslugom, timskim nastupom i boljim imidžom celog tima srpskih Startup kompanija.

Outsourcing​ ​model​ ​izumire,​ ​a​ ​opstaju​ ​oni​ ​koji​ ​se​ ​najbrže​ ​prilagode

Ideja SerbianTecha nije bila samo da se zadovolji potreba za udruživanjem srpskih IT kompanija i Startup-a u cilju postizanja niže i prihvatljivije cene učešća na tech događajima širom sveta, ona je bila inicijalno identifikovana potreba na tržištu IT sektora u Srbiji zbog odomaćenog modela “outsourcing-a”. Kako outsourcing model ne ostavlja puno prostora niti kreira potrebu za sistematičnim bavljenjem prodajom i analizom svojih potencijanih investitora, partnera i klijenata. Sa ovim se suočavaju mnoge srpske IT kompanije bilo da imaju sopstveni proizvod i/ili se bave uslugama developmenta i dizajna, i mnogi tragaju za tzv. efikasnim načinom plasmana i prodaje ideje i usluga. Ono što je misija SerbianTech tima je upravo promena (game changing) percepcije o srpskim kompanijama na svetskom IT tržištu, promena koja srpske firme izvodi iz outsorcing mindset-a i osvešćuje potrebu za kvalitetnim dugoročnim strateškim partnerstvima, i gde niska cena nije dominantni kriterijum dobijanja poslova. Spoj​ ​poslovnih​ ​tehnika,​ ​organizacionog​ ​menadžmenta,​ ​tehnika​ ​prezentacije​ ​i​ ​prodaje​ ​i biznis​ ​analitike​ ​predstavljaju​ ​srž​ ​usluga​ ​SerbianTech-a.

Ne​ ​postoje​ ​univerzalne​ ​strategije,​ ​osim​ ​ako​ ​nisu​ ​za​ ​iste​ ​ciljne​ ​grupe​ ​klijenata. Iz SerbianTech tima kažu da veruju da će zajednički nastup srpskih Statup i IT kompanija po principu komplementarnosti na raznim svetskim tech događajima uz dobro pripremljenu strategiju učešća i izloženosti, doprineti da pun potencijal srpskih IT kompanija bude iskoristiv i time im pružiti osnovu i priliku da izađu iz okvira percepcije “outsourcing” partnera. Jedan od načina kako se može postići jeste da se isplanira i unapred pripreme scenarija, kroz sve korake detaljne i sistematične pripreme za prezentacije Startup ideja potencijalnim klijentima i investitorima,ali pre svega kvalitetnom identifikacijom ko su zaista potencijalni investitori i/ili klijenti i šta su njihove potrebe i koji su možda efikasniji načini da se izađe u susret tim potrebama sa idejama i uslugama srpskih IT kompanija.

Srpskim​ ​Statup-ima​ ​je​ ​mesto​ ​na​ ​4YFN​ ​-​ ​4​ ​years​ ​from​ ​now

Prestižan Tech događaj u Barceloni u Februaru 2018 već popunjava mesta, biće veliki izazov pripremiti se i pojaviti se na zajedničkom nastupu srpskih ideja, promovisati spoj praktične kreativnosti, biznisa i IT znanja i veština u kojima smo pozicinirani kao jedni od najboljih, a najveći izazov biće predstaviti se kao jedni od najkvalifikovanijih, najpouzdanihjih, najkvalitetnijih ali ne i najjeftinijih partnera.