29.03.2014. u 01h iz NS
24.02.2014. u 16h iz NS
06.01.2014. u 23h iz JA
04.12.2013. u 18h iz BG
02.11.2013. u 19h iz BG
23.10.2013. u 18h iz BG
06.10.2013. u 21h iz BG
04.10.2013. u 13h iz BG
03.10.2013. u 10h iz BG
02.10.2013. u 14h iz BG
01.10.2013. u 12h iz BG
30.09.2013. u 14h iz BG
29.09.2013. u 17h iz BG
28.09.2013. u 15h iz BG
27.09.2013. u 14h iz BG