Proton baterije koriste jeftini ugljenik umesto litijuma

Vodonik ima samo jedan elektron. Vodonikovi joni su protoni pa prema tome ne može da jon vodonika otpusti elektron. Članak je bukvalni prevod gluposti sa interneta. Inače, tema je veoma interesantna, ali o tome treba da piše neko ko ima bar elementarno obrazovanje.