Prva SAP migracija na S/4HANA u regionu!

Zahvaljujući SAP integratoru, kompaniji COMING – Computer Engineering iz Beograda, prva migracija u regionu na S/4HANA platformu urađena je u kompaniji MSK iz Kikinde. O rezultatima, procesu i izazovima konverzije biće reči na SAP skupu MOVE to S/4HANA #ONE kojiorganizuje kompanija COMING. Na događaju će biti predstavljene teme: Osvrt na prethodni skup i prikaz rezultata koji su postignuti, Moving to S/4HANA – How to approach, Rezultati projekta konverzije na S/4HANA u kompaniji MSK kroz optimizaciju procesa i smanjenje troškova, Organizacioni i tehnički elementi konverzije na S/4HANA u kompaniji MSK, Izazovi u procesu konverzije na S/4HANA, Sumiranje utisaka. Zašto je S/4HANA platforma budućnost? Platforma S/4HANA je četvrta generacija ERP rešenja kompanije SAP. S/4HANA je nova tehnologija, koji poboljšava poslovanje optimizacijom poslovnih procesa i smanjenjem troškova. Tu su i nove funkcije FIORI koje utiču na povećanje produktivnosti kod zaposlenih, a pored ovih poslovnih benefita, nova tehnologija omogućava 10 puta veću kompresiju podataka i 10000 puta bolju iskorišćenost RAM memorije u odnosu na standardni model, što opet utiče na smanjenje trošova i efikasnost. Platforma obezbeđuje praćenje transakcija u realnom vremenu, bržu/trenutnu obradu podataka i samim tim pruža kvalitetnije informacije.

Uvođenje sistema S/4HANA zahteva proveru postojećeg sistema, analizu i izradu kompleksnog plana projekta implementacije, nakon čega sledi instalacija, odnosno konverzija. Ceo proces mora biti pažljivo izveden kako bi zastoji u radu bili izbegnuti ili svedeni na minimum.