Samsung je dobio prvi industrijski sertifikat za zaštitu životne sredine Environmental Product Declaration EPD

Samsung je danas objavio da je dobio prvu sertifikat o zaštiti životne sredine (EPD) u industriji za 512GB 64-slojni 3bit V-NAND i 860 EVO 4TB SSD u Koreji. Deklaracija o zaštiti životne sredine je nacionalni sistem za sertifikaciju u Koreji koji prepoznaje performanse proizvoda u skladu sa sedam ključnih metoda merenja životne sredine, uključujući otisak ugljenika, otisak resursa, smanjenje ozona, acidifikaciju, eutrofikaciju, fotokemijski smog i otisak vode.

U pogledu po kapacitetu (gigabit), emisija ugljenika 512 GB 3-bitnog V-NAND-a je smanjila na manje od polovine od 10-nanometarskog (nm) -classa 64Gb V-NAND koji je sertifikovan prošle godine.