Samsung priprema 12.2“ tablete

Samsung Electronics navodi da radi na razvoju 12.2“ tablet računara te da je prihvati rešenje osetljivo na dodir bazirano na filmu i koje stiže od strane Shenzhen O-film Tech, dok se proizvodnja očekuje krajem ove godine. zahvaljujući činjenici da poseduje sopstvenu memoriju, panele, kapacitete za sklapanje kao i globalnu reputaciju i mogućnosti marketinga, sigurno je da će Samsung-ova inicijativa da ponudi tablet računare velikih dimenzija dovesti do toga da će i drugi proizvođači krenuti njihovim stopama u toku naredne godine.