Samsung VL351/EN

Tehnologija zaustavljanja šuma i buke naglašavanjem basa, rad daljinskog - kontrola jačine zvuka, preskakanje pesama u vašoj listi za reprodukciju. UHQ 32-bitni zvuk. Group play reprodukuje i sinhronizuje muziku u više soba.