Schneider Electric na 11. regionalnom Savetovanju o distributivnim mrežama Srbije

Beograd, 09.oktobar 2018 – Kompanija Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, predstavila je, na 11. regionalnom Savetovanju o distributivnim mrežama Srbije (CIRED), EcoStruxure Grid - najnoviju platformu za potpunu digitalizaciju distributivne mreže i sve ključne elemente za automatizaciju i upravljanje električnom energijom, kao i nove trendove koji se dešavaju u elektrodistribucijama širom Evrope i sveta.

Josip Aleksić, Smart Grid Solution Architect, predstavio je ključne trendove u oblasti upravljanja i proizvodnje električne energije u Evropi i našem regionu:

  • U periodu od 2020. godine do 2048. godine očekuje se rast potražnje za električnom energijom od 48 odsto.

  • Samo do 2020. godine deset puta više proizvoda će biti priključeno na mrežu, odnosno digitalizovano. Do 2025. godine više od 50 milijardi uređaja će biti na mreži - Internet of things

  • Ulaganja u dekarbonizovane izvore električne energije propisano zakonom „EU Clean Energy Package“, porast će za 86 odsto i voditi ka masovnoj decentralizovanoj proizvodnji električne energije od strane dosadašnjih kupaca a od sada i proizvođača (prosumera).

  • Do 2025. godine očekuje se da više od 44 odsto proizvedene električne energije dolazi iz obnovljivih izvora, kao posledica odluke da se emisija CO2 smanji za 40 odsto do 2030. godine.

  • Energija proizvedena na ovaj način je čistija, povezana i kompleksnija za distribuciju. Da bi ovo bilo moguće neophodna je digitalna transformacija i potpuno praćenje tokova energije što posledično uzrokuje transformaciju svih činioca i nova ulaganja u distributivni sistem električne energije.

Snabdevanje električnom energijom je takođe jedan od zadataka koje treba uskladiti sa nadolazećim trendovima. Vodeće zemlje u stabilnosti snabdevanja električnom energijom su Belgija, Holandija, Švajcarska, Nemačka i Danaska, dok je stabilnost snabdevanja na najnižem nivou u Istočnoj Evropi.