Seminar Brand New Engineers - najveći do sada!

Pozivamo buduće inženjere da nam se pridruže na seminaru “Brand New Engineers — Od integrala do inženjera”, koji organizuje Udruženje studenata elektrotehnike Evrope - Istek Lokalni komitet Beograd (EESTEC). Seminar se ove godine održava deveti put zaredom, od 17. do 25. novembra. Sa ponosom najavljujemo novinu u vidu takmičenja iz robotike, kao i dva programerska nadmetanja. Ideja seminara Brand New Engineers jeste da upozna studente sa aktuelnim dostignućima i dešavanji- ma u svetu inženjeringa. Takođe, da približi studentima, kroz realne zadatke, današnje potrebe kom-panija, i na taj način predstavi kojim sve putevima mogu da nastave karijeru nakon završetka studija. “ABB Robo Challenge — Dodirni budućnost” je najveća novina ovogodisnjeg projekta. Samo takmičenje se sastoji iz dva kola: 24-25. novembra i 1. decembra, a vaše prijave možete poslati od 2. do 17. novembra. Takmičenje će se odvijati u ekipama od 3 do 4 člana, sa mogućnošću individualnih prijava. Prvo kolo podrazumeva rad na računaru u vidu optimizacije unapred pripremljenih template-a za upravljanje robotom u simulacionom okruženju ABB RobotStudio. Profesori Elektroteh-ničkog fakulteta će vas, kroz kratku obuku, uvesti u samo okruženje i rad u njemu.

Zatim, 2 do 3 ekipe čija nadograđena rešenja budu dala najbolje rezultate, imaće priliku da svoje rešen- je implementiraju na pravom industrijskom robotu.