Seminar o prenosu vlasništva u firmi na naslednike ili menadžere

Samo još tri dana, do ponedeljka se možete prijaviti za učestvovanje na Seminaru o porodičnim i privatnim kompanijama, koji u saradnji sa Adižes institutom i Borisom Vukićem organizujemo 27. marta u Klubu poslanika u Beogradu.

Tema Seminara je neminovna tranzicija privrede iz faze akumulacije kapitala u tržišni model koji može da funkcioniše na duži rok. Kod nas je tek početkom devedesetih godina dopuštena privatna inicijativa, što je rezultiralo osnivanjem ogromnog broja firmi. Mnoge od tih firmi su i dalje pod direktnom upravom osnivača. S obzirom na to da vreme čini svoje mnogi osnivači razmišljaju i odlučuju da firmu ustupe mlađim generacijama ili profesionalnim menadžerima.

Promena strukture vlasništva, prerastanje u akcionarska društva i pronalaženje strateških partnera u zemlji ili inostranstvu su najčešći modeli tranzicije vlasništva sa osnivača na naslednike ili menadžere, i upravo to su teme Seminara o kojima će govoriti osnivači i menadžeri koji su kroz ovu transformaciju već prošli, uključujući i Dr Isaka Adižesa koji o ovoj temi, osim profesionalnog ima i lično iskustvo jer je Adižes Insistut prepustio sinu. Pogledajte šta doktor Adižes kaže da je najvažnije ukoliko kompaniju želite da prepustite naslednicima.

Osim za osnivače, naslednike i menadžere privatnih i porodičnih kompanija, teme Seminara će biti zanimljive za sve one koji rade u tim kompanijama, a posebno za one koji imaju preduzetničke namere u budućnosti. Seminar će se završiti panelima " Penzija da, mirovina nikada?" i "Od porodične firme do kompanije", koji su zamišljeni kao otvorena debata. Biće to prilika za sve učesnike da doprinesu diskusiji, postave pitanja i izlože svoja iskustva, ali i dileme.

Lično prisustvo u Klubu poslanika je jedini način da se prati i učestvuje u programu, zato što se predavanja i paneli NEĆE snimati niti emitovati na online kanalima.

Više informacija o Seminaru i prijava za učestvovanje se nalaze na sajtu bizit.rs a rok za prijavu ističe u ponedeljak, 25. marta.