SteadXP želi da stabilizacija slike bude svima dostupna

Ideja je jednostavna, prikačite SteadXP na kameru i snimate. Akcelometar detektuje pokrete kamere i sync-uje ga sa video zapisom. Kada importujete snimak, oduzmete pomeranje i video je spreman, perfektno stabilan snimak zahvaljujući Software Magic - francuske kompanije.

Uskoro se očekuju detalji i cena.