Štetne posledice DDoS napada na kompanije su sve veće

Napadi koji imaju za cilj distribuirano uskraćivanje usluga (DDoS) su u porastu, a preko trećine (33 odsto) organizacija bilo je suočeno sa DDoS napadom makar jednom tokom 2017. godine, u poređenju sa 17 odsto oprganizacija u 2016. godini. Sajber kriminalci u sve većoj meri koriste DDoS napade kao način da dobiju pristup vrednim i unosnim korporativnim podacima, a ne samo kao način da onemoguće žrtvu u pružanju usluga. Ovakav razvoj znači da su sve poslovne organizacije postale potencijalne mete DDoS napada, od veoma malih preduzeća do velikih korporacija. Prema globalnom istraživanju koje je sprovela kompanija Kaspersky Lab, IT Security Survey 2017, 50 odsto preduzeća tvrdi da frekvencija i složenost DDoS napada na organizacije raste svake godine.

Podaci ukazuju na to da je čak 33 odsto organizacija doživelo makar jedan napad u 2017. godini, što je dvostruko veća cifra u odnosu na 2016. godinu, i ukazuje na sve veći značaj širenja svesti o opasnosti koju predstavlja DDoS napad, budući da ovaj trend ne pokazuje znake usporavanja.