Three-wawe strategija kompanije Lenovo donela velike prihode i zaradu u trećem kvartalu

Hong Kong, 1. Februar, 2018. - Kompanija “Lenovo Group” (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) danas je objavila rezultate za treći fiskalni kvartal koji se okončao 31. decembra 2017. godine. Prihod je iznosio 12,9 milijardi američkih dolara, što predstavlja rast od 6,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a 10 odsto u odnosu na drugi kvartal za fiskalnu 2017/18. godinu.

Kompanija Lenovo nastavlja da ostvaruje značajan rast u prihodima kada su u pitanju desktop računari i pametni uređaji (PCSD), kao i data centri (DCG). Lenovo Mobile Business Group (MBG) je imala očekivani učinak u ovom kvartalu. Kompanija je takođe pokazala snažan rast na 150 miliona američkih dolara kada su u pitanju neoporezovani prihodi u ovom kvartalu, što je četiri puta više u odnosu na poslednji kvartal, kao i skok od gotovo 50 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Menadžment kompanije Lenovo je istakao da je ova učinkovitost rezultat njihove “strategije u tri talasa“ (“three-wave strategy”) koja akcenat stavlja na liderstvo u osnovnim poslovima kompanije (“core business”), rast ključnih segmenata kao i investiranje u nove tehnologije. Tokom kvartala, kompanija Lenovo je osnažila rast kada je u pitanju prodaja desktop računara, učinkovitost snažnih data centara i mobilnih telefona, kao i oblastima cloud servera i infrastrukture sa cloud tehnologijama.

“Kompanija Lenovo ubrzava svoju transformaciju u globalnog lidera u svim svojim delatnostima. Nastavljamo da beležimo značajan napredak i snažnu učinkovitost u nekim od najuzbudljivijih tržišnih tehnoloških sektora, pametnih uređaja i data centra. Videli smo da su prihod, marže, profit, inovacija, učinkovitost i iskustva korisnika iz prethondnog kvartala doprinela snažnom impulsu u ovom, tako da ovi rezultati još jednom potvrđuju našu strategiju transformacije,” rekao je Jang Juanking (Yang Yuanqing), izvršni direktor i predsednik kompanije Lenovo.

Poslovanje kompanije u oblasti desktop računara i pametnih uređaja (PCSD) nastavlja da pokazuje svoju snagu u trećem kvartalu. Kompanija Lenovo je zabeležila snažan impuls u ovoj oblasti i znake sveukupnog trenda rasta širom sveta. Industrijske brojke su ispunile očekivanja za ovaj kvartal, čime je potvrđeno uverenje kompanije Lenovo da je potrebno iskoristiti mogućnosti za rast u ovom tržišnom segmentu.

Tokom kvartala, kompanija je osnažila svoje delovanje u oblasti novih tehnologija, uključujući izmenjena stvarnost (AR) i virtuelnu stvarnost (VR). Vodeći uređaj za izmenjenu stvarnost “Star Wars Jedi: Jedi Challenges” koji je razvijen u partnerstvu sa kompanijom Dizni (Disney), još jednom je potvrdio status kompanije kao novog lidera u oblasti izmenjene i virtuelne stvarnosti. Lenovo’s Data Center Group (DCG) nastavlja sa svojom transformacijom, sledeći svoje obaveze ne samo u trećem kvartalu zaredom, već i ostvarujući najveći prihod u poslednje dve godine. Ovaj napredak je dodatno osnažen kontinuiranim usponom u svim segmentima i regionima.

Lenovo’s Mobile Business Group (MBG) je ispunila očekivanja u ovom kvartalu uprkos velikim izazovima usled jake konkurencije. Kao što je kompanija ranije nagovestila, u ovom poslu je potrebna dugoročna perspektiva kao i vera da je upotrebljena prava strategija kako bi bila ostvarena kratkoročna unapređenja i održiv dugoročni razvoj. Latinska Amerika je ostala snažno uporište sa tržišnim rastom od 30 poena u odnosu na isti period prethodne godine.

Ukupan profit kompanije je porastao za 9,8 odsto u odnosu na prošlu godinu i dostigao 1,8 milijardi američkih dolara, što predstavlja napredak od 8,6 odsto u odnosu na prethodni kvartal. Bruto marža je iznosila 13,5 odsto, što je blagi porast u poređenju sa prethodnom godinom. Operativni profit je uvećan za 114 miliona američkih dolara u odnosu na prethodni kvartal. Osnovni gubitak po akciji je iznosio 2,53 američka centa, odnosno 19,72 hongkonška centa, što je rezultat jednokratne bezgotovinske takse u iznosu od 400 miliona američkih centa. Ovo prati ponovljeno računanje odloženih poreskih sredstava nakon nedavno usvojenog zakona o poreskim reformama u Sjedinjenim američkim državama. U svetlu ovog događaja, kompanija veruje da vremenom niža poreska stopa može biti od koristi kada je u pitanju poslovanje u SAD.