Three-wawe strategija kompanije Lenovo donela velike prihode i zaradu u trećem kvartalu

Lenovo je objavila rezultate za treći fiskalni kvartal koji se okončao 31. decembra 2017. godine. Prihod je iznosio 12,9 milijardi američkih dolara, što predstavlja rast od 6,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a 10 odsto u odnosu na drugi kvartal za fiskalnu 2017/18. godinu. Kompanija Lenovo nastavlja da ostvaruje značajan rast u prihodima kada su u pitanju desktop računari i pametni uređaji (PCSD), kao i data centri (DCG). Lenovo Mobile Business Group (MBG) je imala očekivani učinak u ovom kvartalu. Kompanija je takođe pokazala snažan rast na 150 miliona američkih dolara kada su u pitanju neoporezovani prihodi u ovom kvartalu, što je četiri puta više u odnosu na poslednji kvartal, kao i skok od gotovo 50 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Menadžment kompanije Lenovo je istakao da je ova učinkovitost rezultat njihove “strategije u tri talasa“ (“three-wave strategy”) koja akcenat stavlja na liderstvo u osnovnim poslovima kompanije (“core business”), rast ključnih segmenata kao i investiranje u nove tehnologije. Tokom kvartala, kompanija Lenovo je osnažila rast kada je u pitanju prodaja desktop računara, učinkovitost snažnih data centara i mobilnih telefona, kao i oblastima cloud servera i infrastrukture sa cloud tehnologijama.