Vip DečjaZona - aplikacija za bezbedno korišćenje interneta

Razvoj novih tehnologija omogućio nam je da u svakom trenutku i na bilo kom mestu budemo dostupni. Danas to najviše odgovara zaposlenim i veoma zauzetim roditeljima, koji žele da znaju gde se nalaze i šta rade njihova deca u trenucima kada nisu zajedno. Način komunikacije se promenio, ali roditeljska briga je ostala ista. Korišćenje pametnih telefona je u mnogome olakšao komunikaciju sa decom, ali biti stalno on line nosi sa sobom i određene rizike, kojih često nisu svesni ni sami roditelji. Imajući to u vidu, kompanija Vip mobile je u svoju ponudu uvrstila aplikaciju Vip DečjaZona, koja pruža sigurnost da dete neće biti izloženo neprimerenom sadržaju na „mreži”, te da će mobilni uređaj koristiti u razumnoj meri i na pravi način.

Uz Vip DečjaZona aplikaciju roditelji imaju mogućnost da sami odrede koliko vremena dete može koristiti mobilni telefon i kojim sadržajima može da pristupi. Roditeljska kontrola omogućava da se pristup internetu i određenim aplikacijama blokira, kao i da se filtrira neodgovarajući sadržaj. Zaključavanje aplikacija se sprovodi prema njihovoj starosnoj oceni i kategoriji, a roditelji mogu sami da odrede koje pojedinačne aplikacije žele da stave na listu zabranjenih. Pored toga, tu je i opcija zaključavanja kamere na telefonu, ali i mogućnost dnevnog ograničenja korišćenja mobilnog telefona. Upravljanje i kontrola uređaja vrši se pomoću pretraživača na posebno kreiranoj internet stranici, tako da roditelji mogu da pristupe aplikaciji bez obzira gde se oni ili njihova dece nalaze.