Anker Soundcore C30i: Nove bežične slušalice dolaze sa velikim drajverima

Anker ima nove, potpuno bežične slušalice u pripremi. Odlikuju se otvorenim dizajnom i stoga ne moraju da se ubacuju u ušni kanal. Dizajnirani su tako da se posebno dobro drže na uvu i dolaze sa poklopcima koji se mogu ukloniti. Soundcore C30i su bežične slušalice, iako ne u sada veoma uobičajenom obliku za uvo, već otvorene slušalice u obliku kopče. Oni se ne drže na mestu guranjem u ušni kanal, već na samom uhu. Ovaj dizajn ima svoje prednosti i mane.

Omogućava instaliranje mnogo većih drajvera, za koje se kaže da imaju dimenzije 12x17 milimetara. Ovo ima tendenciju da proizvede ubedljiviji zvuk. Međutim, otvoreni dizajn znači da se ambijentalna buka teško može efikasno zaštititi, što može biti prednost ili nedostatak u zavisnosti od nameravane upotrebe. Bezbedna upotreba u drumskom saobraćaju, na primer, moguća je bez posebnog režima transparentnosti.