DDoS napadi u drugom kvartalu porasli za 18% u odnosu na isti period prošle godine

Ukupan broj DDoS (Distributed Denial of Service) napada u drugom kvartalu 2019. godine porastao je za 18% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Značajan porast zabeležili su i napadi na aplikacijskom nivou, od kojih je mnogo teže organizovati se i odbraniti se, koji su se povećali za trećinu (32%) u poređenju sa drugim kvartalom 2018. godine. Kao rezultat toga, ovi napadi sada čine skoro polovinu (46%) od ukupnog broja svih napada koje je sprečilo rešenje Kaspersky DDoS Protection. Prema DDoS Q2 2019 izveštaju kompanije Kaspersky broj napada u drugom tromesečju 2019. godine je za 44% manji u odnosu na prvi kvartal, što i nije neočekivano s obzirom na to da je aktivnost ovakvih napada obično smanjena tokom kasnog proleća i leta. Međutim, u poređenju sa istim periodom prošle godine, broj DDoS napada u drugom kvartalu porastao je za 18%, odnosno za 25% u poređenju sa istim periodom 2017. godine.

API-jeve aplikacija kako bi upotrebljavali ne samo mrežu, već i resurse servera. Njih je takođe teže otkriti i zaštititi se jer uključuju izvršavanje legitimnih zahteva. U poređenju sa drugim kvartalom 2018. godine, broj ovih vrsta napada porastao je za skoro trećinu (32%), a udeo takvih napada u drugom kvartalu 2019. porastao je na 46%. Ovo je povećanje udela za devet procenata u odnosu na prvi kvartal godine, a 15% više u odnosu na isti period 2018. godine.