Epson poziva organizacije da preispitaju izbor tehnologije štampanja

Novi podaci pokazuju na koji način poslovna inkdžet tehnologija može transformisati širok spektar sektora, ublažujući CSR pritisak, povećavajući finalnu zaradu i omogućavajući bolju preraspodelu resursa. Novi podaci ističu na koji način jednostavni prelazak sa jedne vrste štamparske tehnologije na modernu alternativu može otključati neprocenjive resurse, bez obzira na sektor poslovanja. Svake godine Epson poslovna inkdžet tehnologija ima potencijal da evropskim organizacijama uštedi 1,8 milijardi Kwh u potrošnji energije, smanji troškove za 213 miliona evra, umanji CO2 emisiju za 636 miliona KG i smanji otpad koji se generiše od štampača.

Epson poslovni inkdžet štampači zabeležili su povećanje od 56% po pitanju udela na tržištu u poslednje četiri godine, pozicionirajući Epson na 29% ukupnog tržišnog udela u zapadnoj Evropi, pokazuju podaci IDC-a.1 Ako se nastavi istim tempom, oslobođeni resursi mogli bi se ponovo rasporediti za finansiranje do 160 dodatnih nastavnika osnovnih škola u obrazovnom sektoru zapadne Evrope. Alternativno, preduzeća bi mogla da eliminišu 636 miliona KG CO2 godišnje, količinu za koju je potrebno 29 miliona stabala kako bi je apsorbovala. U Kwh bi potencijalna ušteda mogla biti preusmerena na pogon do 1,2 miliona električnih automobila godišnje.