Kanban – pravilnim a jednostavnim prenosom informacije do boljih poslovnih rezultata!

Od kada je čovek krupnim koricima zakoračio u takozvanu industrijsku eru koja je nekako inicirala (dovela) i novo potrošačko doba veliki broj preduzeća, fabrika i kompanija širom sveta se suočava sa problemima vezanim za organizaciju i optimizaciju proizvodnih procesa, kao i sa organizacionim problemima unutar svog poslovnog okruženja. Domaća kompanija Tecor Consulting već godinama na najbolji način na ovim prostorima sprovodi nešto što je u svetu shvaćeno kao apsolutno neophodno za zdravo poslovanje – maksimalnu optimizaciju, tj. balanas između svih proizvodnih procesa. Kanban kao važan alat pri implementaciji Lean filozofije ima veliku ulogu u optimizaciji gotovo svih poslovnih koraka.

Kanban je japanska reč koja se prevodi kao signal. Kanban može biti kartica, vizuelni displej, kutija, prazna paleta, tj. bilo šta što daje signal da se počne sa proizvodnjom ili transportom određenog dela. Taiichi Ohno je bio glavna pokretačka snaga razvoja i implementacije mnogih alata i uspostavljanja TPS-a (Toyota Production System). Ideja o kanban alatu je nastala iz posmatranja američkih supermarketa tokom poseta japanskih privrednika SAD-u. Za razliku od Japana u kojem se prodaja odvijala mahom dostavom proizvoda na kućnu adresu, američke supermarkete je odlikovao brz promet roba i stalna dostupnost proizvoda koje korisnik sam bira.