Kaspersky predstavlja novi License Management Portal za MSPs i preprodavce radi agilnog upravljanja licencama

Kaspersky License Management Portal (LMP) je novi samouslužni portal za MSPs (managed service providers) i preprodavce koji će im pomoći da pojednostave naručivanje, upravljanje i izveštavanje o licencama kompanije Kaspersky. Portal takođe omogućava novi pay-as-you-go plan naplate za mesečnu pretplatu kako bi partneri mogli da pružaju usluge svojim kupcima na agilniji način. Kaspersky License Management Portal je deo Kaspersky United Partner Portala, tako da partneri na jednom mestu mogu da pristupe svim potrebnim alatima i informacijama.

Usluge kojima se upravlja su jedan od ključnih trendova na IT tržištu koji održava zamah iz godine u godinu – sa brojem globalnih MSP kompanija koje će se gotovo udvostručiti sa 48.000 u 2016. na 74.000 u 2021, prema evaluaciji kompanije Ami Partners. Dok konkurencija raste, provajderima usluga potrebna je veća automatizacija kako bi pojednostavili i ubrzali prodajne operacije i upravljanje pretplatama. Kaspersky License Management Portal provajderima i preprodavcima pruža jedinstvenu platformu za naručivanje i upravljanje svim Kaspersky pretplatama na jednom mestu.

Kaspersky License Management Portal pruža najkraći mogući put od nabavke probne verzije proizvoda do komercijalne upotrebe i novim pay-as-you-go modelom plaćanja. Probna licenca se može generisati za bilo koji Kaspersky proizvod, na cloud servisu ili lokalno, tako da partneri lako mogu isprobati sve njihove funkcije, izgraditi svoje usluge i brže ih doneti kupcima. Novi model pretplate omogućuje provajderima usluga kojima se upravlja da povećavaju ili smanjuju broj pretplata u skladu sa svojim potrebama i plaćaju stvarni broj nodova koje koriste svakog dana u mesecu.

Na kontrolnoj tabli preprodavci i provajderi mogu videti izveštaje o svim svojim korisnicima, statuse svih aktivnih pretplata i informacije o korišćenju licenci u realnom vremenu. Portal takođe pruža analitiku kako bi partner mogao da vidi na kojim se proizvodima pružaju usluge, koliko licenci se prodaje i kako se menja broj zaštićenih uređaja. Ovo pomaže partnerima da pronađu nove mogućnosti prodaje, tako što predlažu nadogradnju proizvoda ili komplementarne proizvode.

„MSP je strateški prioritet kompanije Kaspersky i tokom prošle godine, Kaspersky MSP kanal je pokazao značajan rast. Broj partnera koji su se registrovali i već prodaju i dalje raste. Kao rezultat toga, međugodišnji rast prihoda od MSP usluga dostigao je 60%“, kaže Dmitrij Golubcov, šef MSP poslovanja u kompaniji Kaspersky. „Pokretanje Kaspersky License Management Portala je sledeći korak u našoj strategiji da ojačamo partnerski ekosistem i pružimo našim partnerima alate koji im pomažu da nude više usluga zasnovanih na Kaspersky proizvodima.“

License Management Portal je već dostupan na Kaspersky United Partner Portal. Tamo partneri mogu na jednom mestu dobiti sve informacije i usluge potrebne za rad sa proizvodima kompanije Kaspersky, uključujući obuku, marketinške i obrazovne resurse, upravljanje licencama i testiranje proizvoda.