Kompanija Huawei organizuje Kamp za obuku budućih žena liderki

Huawei Malezija veruje u veštine i unapređenje liderstva, pa tako u saradnji sa Fondacijom za žene (WLF), kompanija planira da organizuje “Kamp za obuku budućih žena liderki” koji ima za cilj da otkrije, zadrži i oslobodi buduće ženske talente u državi kako bi se poboljšala njihova vidljivost. Kroz ovaj kamp za obuku, žene će biti obučene tehnološkim veštinama, ali i različitim tehnikama liderstva koje će ih učiniti efikasnim i strateškim liderima. Rita Irina Abd Vahab, potpredsednica sektora za javne poslove i komunikacije Huawei Malezija, rekla je da žene imaju ograničenu zastupljenost na poslovima napredne tehnologije koji zahtevaju viši nivo veština i koji su bolje plaćeni. Ove veštine i poslovi su sve više traženi usled tranzicije ka visoko digitalizovanom svetu nakon pandemije, zbog čega je potrebno da postoji ozbiljna namera politike i samih kompanija da podstaknu žene u digitalnoj ekonomiji. [„Planiramo da održimo i Otvorene časove za žene liderke. Kroz ove časove, neki od Huawei akreditovanih programa biće dostupni ženama, uključujući časove AI (veštačke inteligencije), cloud-a, 5G, IoT-a i velikih podataka“, rekla je Rita Irina.

Jednak pristup digitalnoj tehnologiji i učešće u profesionalnim aktivnostima ključni su za inkluzivni oporavak nakon pandemije, zato digitalna ekonomija ne sme postati novi način diskriminacije žena.](https://themalaysianreserve.com/2021/12/01/digital-economy-must-not-be-discriminatory-towards-women/?__cf_chl_jschl_tk__=9qQhMogdr2XRdzGjb9yGg_KcF4bHCePbGosWCUfP.Jc-1638768216-0-gaNycGzNCL0)

„Žene moraju da imaju jednak pristup mogućnostima kako bi imale priliku da se takmiče i napreduju u visoko digitalizovanom svetu nakon pandemije. Poznavanje tehnologije pomoći će ženama da se približe postizanju rodne digitalne ravnopravnosti, ali i da se izjednače uslovi za sve“, rekla je Rita Irina i dodala da svega 7,4 odsto izvršnih direktora Fortune Global 500 čine žene.