Luka Ningbo-Zhoushan prva 5G luka u svetu

Zahvaljujući saradnji Zhejiang Seaport Group, China Mobile Zhejiang, Huawei i drugih vodećih igrača, luka Ningbo-Zhoushan transformisana je u pametnu 5G luku. Ningbo je počasnimeđunarodni lučki grad u istočnoj Kini u provinciji Zhejiang a njegova luka Ningbo-Zhoushan najveća je na svetu. Do danas je luka dostigla niz prekretnica, postavši prva u industriji koja je integrisala 5G automatizovane portalne dizalice (RTG) u rutinski rad i primenila 5G presecanje mreže i 5G Super Uplink u lučka preduzeća. Pametni kamioni za kontejnere predstavljaju novi trend u transformaciji pametnih luka. Ova aplikacija nudi efikasno rešenje za nedostatak vozača i njihov zamor, istovremeno poboljšavajući efikasnost i smanjujući bezbednosne rizike. Pametni kamioni-kontejneri zahtevaju 5G pametno prepoznavanje, sinergiju kamiona-puta i kamiona-kamiona u realnom vremenu i prenos video zapisa. Jedan kontejnerski kamion zahteva propusni opseg od 20 do 30 Mbps i malu latenciju ispod 20 ms. Tokom špica, istovremeno će raditi više od 40 kontejnerskih kamiona.

U luci Ningbo-Zhoushan kamioni-kontejneri više nemaju vozače što je važan pokazatelj automatizovane logistike 5G pametnih kamiona u modernim lukama. Pokrećući se 5G i AI, nakon otkrivanja da su kontejneri istovareni sa mostovnih dizalica pravilno utovareni, kontejnerski kamioni se automatski uključuju da bi kontejnere prebacili na odredišta. Tokom ovog procesa automatski identifikuju predmete u blizini, mašine i svetionike i inteligentno reaguju, poput usporavanja, kočenja, upravljanja, zaobilaženja i parkiranja. Takođe se mogu tačno pomeriti na položaje određene RTG-om duž optimalnih ruta koje pruža pametni dispečerski sistem, zadovoljavajući zahteve za horizontalnim prenosom u zatvorenim oblastima.