Naučnici postigli „transformacijski“ proboj u skaliranju kvantnih računara

Naučnici su razvili novu vrstu kriogenog računarskog čipa sposobnog da funkcioniše na tako hladnim temperaturama da se približava teorijskoj granici apsolutne nule. Ovaj kriogeni sistem, nazvan Gooseberry, postavlja temelje za ono što bi moglo biti revolucija u kvantnom računanju - omogućavajući novoj generaciji mašina da vrše proračune sa hiljadama kubita ili više, dok danas najnapredniji uređaji sadrže samo desetine. „Najveći svetski kvantni računari trenutno rade sa samo 50-tak kubita“, objašnjava kvantni fizičar David Reilly sa Univerziteta u Sidneju i Microsoftove kvantne laboratorije. "Ova mala razmera delimično je zbog ograničenja fizičke arhitekture koja kontroliše kubite." Ta fizička arhitektura je ograničena zbog ekstremnih uslova koji kubiti trebaju da izvrše kvantno-mehaničke proračune.

Za razliku od binarnih bitova u tradicionalnim računarima, koji uzimaju vrednost 0 ili 1, kubiti zauzimaju ono što je poznato kao kvantna superpozicija - nedefinisano i neizmereno stanje koje može efikasno da predstavlja i 0 i 1 istovremeno u kontekstu većih matematičkih operacija. Ovaj ezoterični princip kvantne mehanike znači da kvantni računari mogu teoretski da reše izuzetno složene matematičke probleme na koje klasični računari nikada ne bi mogli da odgovore (ili da im treba godina da pokušaju). Kao i kod konvencionalne tehnologije, i više je uvek bolje, a do danas su istraživači bili ograničeni u tome koliko kubita su uspeli da uspešno primene u kvantne sisteme.