Novi Amazon servis omogućava da kreatori sadržaja generišu prihode

Amazon je najavio planove koji se odnose na predstavljanje novog servisa koji nosi naziv Amazon Video Direct i koji će autorima omogućiti da vrše upload svojih video sadržaja na Amazon-ov Prime Video i na taj način generišu prihode na osnovu broja sati emitovanja.

Autori imaju nekoliko opcija da unovče svoje radove uključujući i opciju iznajmljivanja ili kupovine videa a moguće je i da video sadržaji budu dostupni besplatni ali uz prikazivanje reklama. Video sadržaji mogu biti ponuđeni i u vidu paketa kao dodatak pretplati na Amazon Prime Video servis.