Nvidia i IBM imaju plan da povežu GPU direktno na SSD

Nvidia, IBM i istraživači imaju plan da olakšaju život onima koji rade u mašinskom učenju: povezivanje GPU-a direktno na SSD. Detaljno u istraživačkom radu, ideja se zove Velika akceleratorska memorija (BaM) i uključuje povezivanje GPU-a direktno na velike količine SSD memorije, pomažući da se otkloni usko grlo za obuku ML-a i druge intenzivne zadatke.

Krajnji cilj je da se smanji oslanjanje Nvidia GPU-a na hardverski ubrzane CPU-e opšte namene. Dozvoljavajući Nvidia GPU-ima da direktno pristupe skladištu, a zatim ga obrađuju, posao se obavlja pomoću najspecijalizovanijih dostupnih alata.