Potencijalno veći broj nastavnika u školama zahvaljujući inkdžet tehnologiji

Novi podaci pokazuju kako poslovna inkdžet tehnologija može transformisati obrazovni sektor, ublažavajući CSR pritiske i omogućavajući preraspodelu resursa. Budući da su budžeti za obrazovni sektor pod većim pritiskom nego ikada, novi podaci pokazuju da bi jednostavni prelazak sa tehnologije laserskog štampača na Epson poslovni inkdžet moglo da otključa vredne resurse. Svake godine Epson poslovna inkdžet tehnologija ima potencijal da uštedi u obrazovnom sektoru u zapadnoj Evropi 54 miliona Kwh u potrošnji energije, smanji troškove za 6,2 miliona evra, smanji emisiju CO2 za 18,5 miliona KG i smanji u velikoj meri otpad koji generišu štampači. U tom kontekstu, ušteda od 6,2 miliona evra ekvivalent je finansiranju preko 160 dodatnih nastavnika svake godine. U poslednje četiri godine, Epson poslovni inkdžet štampači zabeležili su povećanje od 56% po pitanju udela na tržištu, pozicionirajući Epson na 29% ukupnog tržišnog udela u zapadnoj Evropi, pokazuju podaci IDC-a. Ali još uvek postoji ogroman potencijal za daljim prodorom tehnologije na tržištu, kao i za organizacije koje mogu imati korist od ušteda koje se mogu ostvariti.

Ako se nastavi istim tempom, potencijalna godišnja ušteda CO2 jednaka je onoj za koju je godišnje potrebno preko 851.000 stabala. Ove ubedljive uštede utiču na sve rasprostranjenije prihvatanje tehnologije.