Samit ženskog liderstva postavlja žene na čelo ekonomskog razvoja Srbije

Beograd – U petak, 25. oktobra 2019. godine, AFA Asocijacija za ekonomsko osnaživanje žena će organizovati Treći samit ženskog liderstva na kome će više od sedamdeset uglednih međunarodnih i domaćih govornika razgovarati o osnaživanju žena u kontekstu održivog ekonomskog razvoja, novih tehnologija i digitalne pismenosti.

Na ovom događaju, AFA će predstaviti nedavno pokrenuti program Mentorstva za buduće preduzetnice, koji se realizuje u partnerstvu sa Impact Hub-om, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). AFA će takođe pokrenuti program koji će koji će se baviti podrškom ženama u umetnosti sa ciljem osnaživanja žena u kreativnim industrijama.

Ovaj samit se organizuje u okviru trogodišnjeg Projekta za žene preduzetnice i startup osnivačice, u vrednosti od 1,2 miliona dolara koji finansira USAID. Inače, projekat radi na unapređenju ekonomskog uticaja ženskih startapova, jačanjem njihovog rasta i pristupa novim i alternativnim izvorima finansiranja. Projekat za žene preduzetnice i startup osnivačice sprovodi Impact Hub u saradnji sa AFA Asocijacijom za ekonomsko osnaživanje žena i Udruženjem poslovnih žena Srbije.