Više od sto hiljada aktivnih patenata kompanije Huawei

Huawei je objavio novu Belu knjigu o inovacijama i intelektualnoj svojini na Forumu inovacija i perspektiva IP-a 2021, koja se fokusira na istoriju kompanije u ovim sektorima još od pre 2010. godine. Huawei u knjizi navodi da je postao jedan od najvećih svetskih nosilaca patenata kroz kontinuirano ulaganje u inovacije, a do kraja 2020. godine, kompanija je imala preko sto hiljada aktivnih patenata. Jason Ding, šef odseka za prava intelektualne svojine, napomenuo je da kompanija Huawei procenjuje prihod od oko 1,2 do 1,3 milijarde američkih dolara od licenciranja patenata između 2019. i 2021.

Takođe, Ding je najavio da će za svaki multi-mode 5G pametni telefon Huawei pružiti razuman procenat stope zarada od prodajne cene telefona. “Nadamo se da će stopa naknade povećati usvajanje 5G mreže dajući implementatorima transparentniju strukturu troškova koja će pomoći u napretku njihovih investicionih odluka”, dodao je Ding.