Knox Samsung Galaxy

Pametni telefoni su postali centar svih aktivnosti i mesto gde se nalazi veliki broj ličnih i poverljivih podataka. Bezbednost je stvar na koju svi mi korisnici mislimo samo kada dođe do problema. Ipak, kompanije su uvidele da je bezbednost najznačajniji segment pametnih telefona i mora se uložiti mnogo truda da bi korisnici automatski bili zaštićeni od svih vrsta napada ili pokušaja da treće lice dođe u posed poverljivih podataka, bez toga da se od korisnika traži bilo kakvo podešavanje samog telefona.

Samsung Knox bezbednosni sistem je implementiran na Samsung pametnim telefonima i pruža veliki broj mogućnosti za zaštitu korisnika od pokušaja da se dođe do podataka.

Na najnižem nivou hardverski čip i operativni sistem, kao i instalirane aplikacije, zaštićeni su Knox sistemom, što predstavlja neprobojnu barijeru za pokušaje pristupa pametnom telefonu na sistemskom nivou.

Ipak, korisnik bez obzira na snažnu sistemsku zaštitu može lako doći u situaciju da putem interneta ugrozi bezbednost svog pametnog telefona. Za svakodnevno surfovanje, Bezbedni Wi-Fi enkriptuje odlazni internet saobraćaj i onemogućava aplikacije i sajtove koji koriste praćenje. Korisnik može da surfuje internetom na javnim bežičnim konekcijama bez straha da će doći do narušavanja sigurnosti.

Ukoliko se desi da korisnik ostavi otključan telefon ili neko uspe da dođe do njegove šifre, nema razloga za strah da će videti fotografije ili video snimke. Uz Bezbedan Folder, koji stvara poseban enkriptovani prostor za čuvanje podataka, samo korisnici će imati pristup najprivatnijim delovima svog telefona.

Pomoću inovativne biometrijske tehnologije za potvrđivanje identiteta, uključujući prepoznavanje lica i ultrasonični otisak prsta, pristup podacima može biti zaštićen čak iu slučaju da dođe do krađe telefona ili ga korisnik izgubi. Samsung Pass pojedinačne funkcije omogućavaju jednostavan, brz i siguran pristup podacima kao što su banke ili aplikacije za elektronsku poštu, kojima je moguće daljinski pristupiti, napraviti kopiju podataka na Samsung Cloud, zaključati ekran i blokirati pristup. Ako je potrebno, moguće je i obrisati sve podatke koji se nalaze na telefonu.

Sigurnosnoj platformi Knox veruju čak i vladine organizacije koje zahtevaju visok nivo sigurnosti. Knox predvodi industriju mobilne zaštite sa svetskim državnim sertifikatima o bezbednosti. Dakle, za običnog korisnika nivo zaštite koji Knox pruža je neverovatno visok, tako da možete biti bezbrižni što se tiče bezbednosti vašeg pametnog telefona.